כיצד לזהות האם השעון שלך מזויף?

אנו יודעים בוודאות כי בארץ, כמו בשאר מדינות העולם קיימת תופעת שעונים לא מקוריים, מזוייפים או ככאלה שלא יוצרו במפעל מורשה. המותגים אשר ידועים ככאלה