I-CLIP הארנק הקטן שגרם לשינוי גדול

I-CLIP נולד בגרמניה בשנת 2014 מתוך תשוקה להמציא מחדש את הפריט האחד שאנו נושאים עמנו מאז המצאת הכסף – הארנק. המותג הגרמני דואג לשמור על האיכות הגבוהה ביותר, תוך שימוש בחומרים המובילים בשוק וייצור מקומי בגרמניה.